Duası Suresi

Nazar Duası

Nazar duası göz değen (nazar değen) kişiler için okunur. Nazar ya da kem göz, canlı veya cansız bir varlığın başına kaza veya belâ gelmesine neden olduğuna inanılan görüştür. Nazardan özellikle çocuklar, hamileler, başarısı yüksek olan kişiler ya da hayvanlar etkilenir. 
Nazar duası değemeden önce korunmak ve değmemesi için aşağıdaki farklı duaları her gün okumak gerekir.

Resûl-i Ekrem'in Okuduğu Nazar Duası

Okunuşu "Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."
Türkçesi "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."

Nazar duası Hz. Muhammed S.A.V.

Okunuşu "Allahümme barik fihi ve la tedarruhü"
 Türkçesi "Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme."

Nazar Duası Hasan Basrî Hazretleri (Kalem Sûresi, 51-52)

Okunuşu "Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu'z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn."
Türkçesi "Gerçekten o küfredenler Kur'an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. "O, mutlaka bir mecnundur" diyorlar. Oysa Kur'an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır.."

Yukarıdaki dualar korunmak için okunur eğer nazar değen bir kişi var ise sırasıyla yedişer defa  Fatiha Suresi, Ayetü'l-Kürsî, Felâk Suresi, Nâs Suresini yedişer (7) defa okumalıdır.

Fatiha Suresi
"Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în İhdinessırâtel müstakîm  Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn"

 Ayetel Kürsi
"Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm."

Felak Suresi
"Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri ğasikın izâ vekab ve min şerrin neffâsâti fil'ukad ve min şerri hâsidin izâ hased"

Nas Suresi
"Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerril vesvâsil hannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minel cinneti vennâs"

Bunları okuduktan sonra yukarıda yer alan üç farklı nazar duası nazardan korunmak için her gün okunmalıdır.

Yorum Yaz

Yorumunuz:

Adınız:

 • 2017-08-20 03:42 Bacim sultan Hurriyet seyhan kizina ayetel kursi Fatiha felak nas ihlas salavat oku surekli. Ya safi ya nafi oku . Allahim sifa versin kizina
 • 2017-08-18 23:30 merveSare 2yaşında kızım var adı Sare çok nazar değiyo ve başına birşeyler geliyo dua ederken ismen edermisiniz kendinden çok başkasının ettiği dua kabul olurmuş Allah razı olsun.
 • 2017-08-16 14:26 Hasan ipek Arkadaşlar benim varım yokum bi dukkanim var ve bu dükkandan bir sürü insan ekmek yiyor anladigim kadariyla allah daha iyi bilir ama nazar diyorlar lütfen dua edin arkadaşlar allah hepinizden razi olsun
 • 2017-08-07 20:20 HASAN AHMET HUSEYIN MUHAMMED RAMAZAN insanlar için gerekli bilgidir bu HASAN amca baska soyliyecek biseyim yok
 • 2017-08-06 00:32 Hürriyet Seyhan 4 yaşında kızım hep hasta hep.istahsiz Allah biliyor ama kızım da hep göz var kizimada dua edin ne olur şuan çok hasta yine Allah'ım hepinizden razı olsun..
 • 2017-08-05 23:51 Nebahat Selamın aleyküm bir aylık kızım var ve cok ağlıyor nolur onada duâ edin allah razı olsun.
 • 2017-08-03 07:53 ERTAP GLÜCK HAT 🍀 KENAN-MEHMET ATABE 1Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm." 2Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm." 3Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm." 4Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm." 5Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm." 6Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm." 7Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm." SADAKALAHÜLAZIM! AMİİİNN
 • 2017-08-03 07:44 ZEKİYE KITAY 1Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm." 2Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm." 3Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm." 4Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm." 5Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm." 6Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm." 7Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm."SADAKALAHÜLLAZİM SAĞLIK VENIMELVEKIL SONSUZ HAMD VE SONSUZ ŞÜKÜR VE SONSUZ SENALAR OLSUN SEVGİLLİ ALLAHIM 💕 AMİİİNN ECMAIN İNŞALLAH ⚓ 🌍
 • 2017-07-31 00:32 hakan guzelaydin Kiz kardesim yeni dogudu annem nazar diyor bu dua icin tesk ederiz
 • 2017-07-31 00:32 hakan guzelaydin Kiz kardesim yeni dogudu annem nazar diyor bu dua icin tesk ederiz
 • 2017-07-29 06:40 Dòne gul Çok nazara geliyoruz birşey alinca herkesin gòzù ùsdùmùzde sen bizi kòtù gòzlerden nazarlardan kem gòzlerden korusun rabimm aminnnnn
 • 2017-07-28 19:40 Esila:::: Benim halamlarda çok nazar var baktığı yeri kurutuo ve benim yarın nişanım var ALLAH ım sen bizi nazarlardan kötülüklerden koru
 • 2017-07-28 03:46 İsmail Allah'ıma şükürler olsun bu gecede okudum Allah herkesin duasını kabul etsin müslüman kardeşlerim
 • 2017-07-28 03:46 İsmail Allah'ıma şükürler olsun bu gecede okudum Allah herkesin duasını kabul etsin müslüman kardeşlerim
 • 2017-07-28 03:06 Mehtap0747 Allah razı olsun çok iyi oldu ben ezbere bilmiyorum.
 • 2017-07-24 13:03 MERT AYTEK BEN MERT AYTEK COK ĞÜZEL DUALAR VAR AMA BİŞEY DAHA VAR OKUNMADIGI SURE VAR ODA ELİF LAM MİM SURSİ DİR AMA BU GENELİKLE VE YAŞANTIMIZ
 • 2017-07-23 17:30 Yagmur BENIM ANNEMDE HASTA ONUN ICIN BENDE OKUYORUM. VE TUM HASTALARIN ACILEN SIFA BULMASINI ISTERIM. ALLAH HERKESI YAR VE YARDIMCISI OLSUN...😔😔😔😔
 • 2017-07-18 23:54 Bilal Arkadaşım yeni bir bisiklet aldım ama çok güzel herkes beğeniyor ve nazar deyiyor birini gözü var ne yapmam lazım ?
 • 2017-07-18 12:42 abdulbaki kalem suresi 51. ayet 'nazar'la ne ilgisi var.Kuranı üfürükçü kitabımı sandınız.
 • 2017-07-14 17:59 hatijen Kizlarim icin korumak sevmek Yanlarinda her zaman olmak
 • 2017-07-14 14:33 AYŞEZEL ÇOK GÜZEL ÇOK ÇOK ÇOK ÇOK GUZUEL GUZEL GUZEL GUZE
 • 2017-07-10 15:49 mihriban. yalcinkaya. Hersey. Icin tesekkurler.kolay kolay bulamadigimiz seyleri aninda bulabiliyoruz sizin sayenizde...
 • 2017-07-08 00:46 Turgay Nazar duasını aptesli ve 7kere okuyon bebekler çok rahat edrler
 • 2017-07-06 18:53 Cemre eren Cocuum bazen cok aliyo susmak bilmi esimle napcamizi bilmiyoruz ?????
 • 2017-07-06 18:53 Cemre eren Cocuum bazen cok aliyo susmak bilmi esimle napcamizi bilmiyoruz ?????
 • 2017-07-06 18:53 Cemre eren Cocuum bazen cok aliyo susmak bilmi esimle napcamizi bilmiyoruz ?????
 • 2017-07-06 18:53 Cemre eren Cocuum bazen cok aliyo susmak bilmi esimle napcamizi bilmiyoruz ?????
 • 2017-07-06 18:53 Cemre eren Cocuum bazen cok aliyo susmak bilmi esimle napcamizi bilmiyoruz ?????
 • 2017-07-06 18:53 Cemre eren Cocuum bazen cok aliyo susmak bilmi esimle napcamizi bilmiyoruz ?????
 • 2017-07-06 18:53 Cemre eren Cocuum bazen cok aliyo susmak bilmi esimle napcamizi bilmiyoruz ?????
 • 2017-07-06 18:53 Cemre eren Cocuum bazen cok aliyo susmak bilmi esimle napcamizi bilmiyoruz ?????
 • 2017-07-06 18:53 Cemre eren Cocuum bazen cok aliyo susmak bilmi esimle napcamizi bilmiyoruz ?????
 • 2017-07-06 18:53 Cemre eren Cocuum bazen cok aliyo susmak bilmi esimle napcamizi bilmiyoruz ?????
 • 2017-07-06 18:53 Cemre eren Cocuum bazen cok aliyo susmak bilmi esimle napcamizi bilmiyoruz ?????
 • 2017-07-06 18:53 Cemre eren Cocuum bazen cok aliyo susmak bilmi esimle napcamizi bilmiyoruz ?????
 • 2017-07-06 18:53 Cemre eren Cocuum bazen cok aliyo susmak bilmi esimle napcamizi bilmiyoruz ?????
 • 2017-07-06 13:34 derviş kartal Okudum inşallsh şifasını bulurum Rahnim kem gözlerde herkesi korusun
 • 2017-07-05 12:37 Sultan Merhaba ben hepsini 7 defa bi tuza okudum ufledim sonra kafamda dönderdim 7 defa ve sonra tuzun birazini suya koyum ictim rahatladim abtestde aldim önce.
 • 2017-07-05 03:15 Sevil lay Cok teşekkürle!!! Çocuğum sanki rahatladı . Allah tüm çocukları nazardan korusun. Çok iy geldi çocuğuma!!!
 • 2017-07-04 03:21 Cengiz İRİK Bu duaları 7 şer defa okudum. Çocuğuma iyi geldi. Rabbim burda yazan okuyan bütün kardeşlerim için kabul buyursun inşallah. AMİN...! Unutmayalım başımız duaya bağlıdır.
 • 2017-07-03 22:01 Rahşan Ben de okuyorum her gece uyutrken bebeğimi inşallah nazar deymez
 • 2017-06-27 23:40 ömer can Allah kimsenin çocuğuna zeval vermesin bu duayı her seferinde okuyun çok iyi gelir inşallah
 • 2017-06-27 23:40 ömer can Allah kimsenin çocuğuna zeval vermesin bu duayı her seferinde okuyun çok iyi gelir inşallah
 • 2017-06-27 23:40 ömer can Allah kimsenin çocuğuna zeval vermesin bu duayı her seferinde okuyun çok iyi gelir inşallah
 • 2017-06-27 00:50 sude gunnaz Kizim cok ağlıyor hic susmuyor napa bilirim cok çabuk nazar alıyor
 • 2017-06-24 20:07 Sıla ERSOY Daha yeni okudum. Ama faydalı olduğuna eminim. İnşallah faydasını yarın sabah gösterir. Ama tabi her gün olursam.
 • 2017-06-22 21:43 Kemal AKDEMİR Allahım tüm ıslam alemini okuduğumuz dualar yüzü hürmetine kötü göz ve sözlerden e sirgesin Amin
 • 2017-06-22 00:37 Pelin su Allah herkesi nazardan korusun her gun okumakta fayda var nazara gelmeden okuyun
 • 2017-06-22 00:29 Aysun16 Canım kızım daha dort aylık cok grıp oldu nefes bıle alamıyor bu mübarek gecede okuduklarım şifa olur inşallah
 • 2017-06-21 23:31 Seray555 Mübarek gecede tüm dualar kabul olsun kem gözlerden rabbim bizi korusun
 • 2017-06-21 22:39 Duyqu yildz Allah bunu yazndn razi olsn cok quzl okdm bebgm uyudu kimse bebegini kalablk ortma sokmsn arkdslr cok nazr degiyor :(
 • 2017-06-21 19:14 Delphıne Aynen Sultan allahim herkesin dualarini kabul etsin işlah
 • 2017-06-20 23:52 Sinem Allah dualarimizi kabul eylesin kem gozlerden bizleri korusun . Aminn
 • 2017-06-17 00:11 mervee hayırlı cumalar arkadaşlar nazardan korusun rabbim
 • 2017-06-16 19:35 mahmut fduısdauıtortıehwhı aajssja ssssssssssey musmanala
 • 2017-06-16 17:36 ??????? Aeyjdndfkdvzglgstkvagldhdhhsgiwukdnbzbnxfksusfkajhbf
 • 2017-06-14 12:20 asel sena cokkkkkkkk begendim artık her nazara karsi okurum artık muhtesemm
 • 2017-06-14 03:20 Temel Şentürk içimde büyük bir kötülük var hiç gitmeyen bitmeyen duaların faydası var ama içimden bir türlü gitmiyor
 • 2017-06-13 15:08 Arizaa Nazar duası okummasi iyi birşey bari kimseye nazar sevdiklerine nazar değmez alan kimseye nazar deydirmesin
 • 2017-06-12 20:27 sultan inşalah herkezi duasını kabul eyler .amin
 • 2017-06-10 08:50 Merve nur Herkes bişi olmadan aaaa ben nazar edildim kimse emin olmadan konuşuyorlar boş boş kendilerini yoruyorlar hiçte güzel değil bence? Sizce nedir sayın takipçuler
 • 2017-06-10 02:10 Tunahan karaduman Nazar insanı öldürür diyor doğrumudur sizce sürekli esneyom durduk yerde ve iş yaparken ağlayasım geliyor ve kendimi zor tutuyorum
 • 2017-06-09 20:01 Merve nur Çok güzel beğendim cok teşeküller beğen dim allah kimseyi nazar etmesin iyi cumalar ve iyi ramazanlar allah yardımcınız olsun diyorum iyi geceler☺☺☺☺☺😅😅☺😅😅😅😅☺😅 kısaca bègendim benim içiinde iyi saolun okumuyanlar için keşke türkçe olsaydı
 • 2017-06-09 03:35 Muhammet Bu duaların arapçaları neden yok. Türkçe okumuşlar doğru sesi çıkarmayı engelliyor. Lütfen dikkat ediniz.
 • 2017-06-08 22:31 Merve Çok beğendim gerçekten hem çokkkk tatlı insanlara tavsiye ediyorum allah nazarlarda korusun aminnnn☺☺☺☺☺😅😅😅😅😅
 • 2017-06-08 09:05 Songül Allahım cümlemizi bizi çocuklarımızı torunlarımızı yuvamızı malımızı kem gözlerden koru rabbim okumuş olduğumuz duvalarıkabulet amin
 • 2017-06-08 00:51 sevgikaya cokguzelALLAHherkesesifaveresinallahbizikotüseylerdenkorusun
 • 2017-06-07 15:52 fedai akkoç allah razı olsun allah okuyanlara şifa versin rabbim bizi ken gözlerden korusun
 • 2017-06-07 13:29 Firdevs kayran Dua müminin silahidir. ALLAH bizi kötü insanlardan körusun INŞALLAH
 • 2017-06-03 21:05 Esma şahan Kızıma okumaya başladım yüzünde sivilceler cıktı inşallah rabbim izniyle şifa bulacagız
 • 2017-06-03 14:35 yakup bahtiyae hayirli ramazanlar rabbimin ayetleri hep sifa sükür okuyonn rabbim kem gozden korusun insaallah ailemii
 • 2017-06-03 03:39 taner tanik Bizim ayleye çok nazar değdi dualar sayesinde toparladığı allahın iznile
 • 2017-06-01 20:44 Bshjevgjywms Bwhdidjdhwgwbdcejwcfdhsvdbgnggjfbdmjdkdjdvs sjsgeb
 • 2017-06-01 14:23 Mehmet resul Cok guzel super iyiki yapmissiniz bu sebeple kardesimin nazari gecti bu yuzden size cok tesekkur ederiz cok guzeldi iyi gunler
 • 2017-05-31 16:08 halil gün ay cok güzel okuyun öncelikle herkese hayırlı ramazanlar
 • 2017-05-31 00:30 Caide olğun Allahım razı olsun hepinizden haneme okudum amin
 • 2017-05-30 14:08 Kullanıcı Yakışıklı olduğum için çok göz üzerimde okudum hepsini Allah herkesten razı olsun
 • 2017-05-29 14:47 sanane çok güzel olmuş ALLAH RAZI OLSUN yapanlara bence sizde okuyun cok fazla diye okumamazlık yapmayın tavsiye ederim
 • 2017-05-28 16:14 eylül möjhöuölıyyyyyyyyyyyyyyyfffffflukykkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuttttttttttttttttttttttttttteeeettttukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkyhhhhhhhhhhhhhhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 • 2017-05-26 16:24 Mehmet şerif olğaç Nazardan korunmak için 3 ihlas 1 felak 1nas 1 ayetülkürsü faydasını görürsünüz allahın izniyle her ayet bitiyinde allahu ekber deyin
 • 2017-05-26 12:31 Mesude Benimde kücuk bir butigim var ağırlıktan is yapamıyorum okuyorum oluğu yorum gine oluyor hepimiz birbirimize okuyalım KÖtü gözlerden cümlemizi fırsatlardan korusun yüce allahım (amin)
 • 2017-05-25 19:48 Hasan Hüseyin Demirel Iman VE inancla oku.Kalbinden inanarak oku.Unutma Rahman Ve Rahim olan Allah'tan(CC) diliyorsun.Ne olursa olsun.önce kendiniz inanacaksiniz.Ya degilse niye okuyorsunuz.Kalbinizdeki seytani vesveseyi atmadikca.Okudugunuzdan fayda bulamazsiniz.Ne olursa olsun.Sükrü unutmayin
 • 2017-05-16 14:10 Nurten arkadaslar hepimiz icin okudum kizimla bn cok nazara geliyoruz esimin tarafindan cok nazarlaniyoruz otarafa gidip geldikten sonra bn biagirlik elim kolum kalkmiyo kizim da cok huysz oluyo kendimizi okuyorum surekli
 • 2017-05-15 11:54 Türkmen Arkadaşlar ben okudum size de hediye eyledim sizde okuyunca bana hediye eyleyin
 • 2017-05-04 19:37 Melike. Selamün. Aleyküm. Ben. Bir. Yil. Ünce. Dogum. Yaptim. Ben. Hastanede. Ücgün. Kaldim. Ve. O. Üc. Gün. İcinde. Bilmiyıyum. Bana. Ne. Oldu. Korku. Üzerime. Geldi. Ve. Ben. Cok. Kütü. Oldum. Ne. Yapacam. Ne. Edecem. Bilmiyorum.
 • 2017-05-04 01:19 Isimsiz Yav oku diyenlere utanin diyorum. Nazardan korunmak istiyorsan kendinie okuyun. Ben 14 yasindayim kendime okudumda.
 • 2017-05-01 13:30 huzursuz sürekli okuyorum ama yinede tadım yok isteksiz bir haldeyim ne yapabilirim
 • 2017-04-28 15:13 Ali Osman Cetin Bir hoca devamlı bana diyor ki zız poşanmicaksınizdiyor
 • 2017-04-28 15:09 Ali Osman Cetin bir aysun cetin Bende büyü var diyorlar eşimle puslanma aşamasindayim
 • 2017-04-24 17:46 mehtap Ben her zaman çay içerim bi baktım cayın içinde bir şeker vardi
 • 2017-04-20 20:34 sevda güneş Benim kocam beni aldatıyor onlar icin bi nazar duası istiyorum sizden
 • 2017-04-18 18:44 anyela çokmu güzel hisediyosunuz melisa hanım sizce kuranı biliyomusunuz
 • 2017-04-14 22:35 Sevil özbağ Cocukları 2 tane çok huysuzlar gunduzleri yatmiyorlar geceleri yatıgında kalkıp aliyorlar dua okuyorum duzenmiyorlar.?😞
 • 2017-04-14 22:35 Sevil özbağ Cocukları 2 tane çok huysuzlar gunduzleri yatmiyorlar geceleri yatıgında kalkıp aliyorlar dua okuyorum duzenmiyorlar.?😞
 • 2017-04-14 22:35 Sevil özbağ Cocukları 2 tane çok huysuzlar gunduzleri yatmiyorlar geceleri yatıgında kalkıp aliyorlar dua okuyorum duzenmiyorlar.?😞
 • 2017-04-14 22:35 Sevil özbağ Cocukları 2 tane çok huysuzlar gunduzleri yatmiyorlar geceleri yatıgında kalkıp aliyorlar dua okuyorum duzenmiyorlar.?😞
 • 2017-04-14 22:35 Sevil özbağ Cocukları 2 tane çok huysuzlar gunduzleri yatmiyorlar geceleri yatıgında kalkıp aliyorlar dua okuyorum duzenmiyorlar.?😞
 • 2017-04-14 22:35 Sevil özbağ Cocukları 2 tane çok huysuzlar gunduzleri yatmiyorlar geceleri yatıgında kalkıp aliyorlar dua okuyorum duzenmiyorlar.?😞
 • 2017-04-14 22:35 Sevil özbağ Cocukları 2 tane çok huysuzlar gunduzleri yatmiyorlar geceleri yatıgında kalkıp aliyorlar dua okuyorum duzenmiyorlar.?😞
 • 2017-04-14 22:35 Sevil özbağ Cocukları 2 tane çok huysuzlar gunduzleri yatmiyorlar geceleri yatıgında kalkıp aliyorlar dua okuyorum duzenmiyorlar.?😞
 • 2017-04-07 22:17 cansu çoban Kizim aksamlari fazla huysuzluk yapiyordu bir aksam kizima okudum ertesi gūn boraz daha iyiydi
 • 2017-04-06 19:33 Levent Yüksel Nazar duası ve ayetel Kürsi bebekte nazara iyi gelirmi
 • 2017-04-01 22:11 yasin s Benim cocok cok tatli gorem hepsi goz deydiriyor bun icin nazar dua si okuyorum hic biseyi kalmiyor
 • 2017-04-01 00:11 zeynep Kizima hergün oluyorum bu süreleri ama bazen çok eziyet ediyor ve agliyor
 • 2017-03-31 13:35 hilmi keten Benim dislerim sap sarı sevgilim benden ayrıldı onun yuzunden ne yapmalıyım
 • 2017-03-31 13:33 sevda akva Bana cok nazar degiyor neyapmam gerek yardfım edebilirmisiniz hbjkjhvc
 • 2017-03-18 23:11 Fatıma Benim bir aylık bebeğim var onu dua istiyorum sizden
 • 2017-03-16 11:43 şeh mehmet Adım Şeh Mehmet İslam dininin son peygamberi resulü ekrem efendimize büyü yapılmişki büyü ve sihirle ugrasan zinhar dinden çıkar.. Nazara inanın sadece Kuran-ı azumul şandan medet umun..
 • 2017-03-15 22:59 Asuman Nazar değmesi nasıl anlaşılır? Korkular nazardanmıdır?
 • 2017-03-06 23:54 Hamide Çocuğum 7 aylık çok topmiş çok nazar değiyor ne yapmam lazım
 • 2017-03-06 23:54 Hamide Çocuğum 7 aylık çok topmiş çok nazar değiyor ne yapmam lazım
 • 2017-03-06 23:54 Hamide Çocuğum 7 aylık çok topmiş çok nazar değiyor ne yapmam lazım
 • 2017-03-04 20:24 Nurdan Sekiz aylık torunum hasta devamlı hastalanıyo gelişmiyor doktorlar birşeyi yok diyor şasırdık ne duası okumalıyım
 • 2017-03-02 08:50 Mesude Benim yıldızim çok düşük çok çabuk nazar oluyorum onun için sık sık şu duaları okurum fatiha ihlas Ayetel kürsi felak nas selati tefriciye hepsini yedişer kere oku
 • 2017-02-15 23:15 Sultan Banada çok nazar diyor devamlı hastayım göze geliyorum iki gündür gözlerim ağrıyor:(((
 • 2017-02-12 21:00 Elif sultan toprak Benim balığıma komsumun nazarı degdi .ertesi gün baktığımda balıklarım ölmüştü
 • 2017-02-11 17:19 Aslıhan benimde kusuma nazar deydi . çok guzeldi. eflatundu ve etliydi. ama dün öldü
 • 2017-02-10 02:46 MEHMETHAN Oğlum hasta oldu her akşam okumaya çalışıyorum iyi geliyor hamd olsun
 • 2017-02-09 23:49 Ayhan Bu kadar kaza sakarlık değilse nazar vardır bence. O yüzden tşk ediyorum bende size yeni okudum faydasını yarından sonra öğreniriz
 • 2017-02-06 14:46 Nimet çalış Bana çok çabuk nazar değiyor eşime evimde bile nazar oluyor devamlı halsizim yorgunum sıkılıyorum içim daralıyor eşiminde çok başı ağrıyo çok sıkılıyor
 • 2017-02-05 17:16 Melek Baş bana çok çabuk nazar ve göz değiyor çatlı ak gibi oluyorum çarpıntı oluyor yarım nefes alıyorum
 • 2017-01-27 18:16 Elif Yaren Oğlum çok sinirleniyor ve ailemize çok bağırıyor ne yapmalıyım ve oğlum büyük Onur'da söliyim
 • 2017-01-27 00:09 gulsum Kızim geceleri surekli ağlıyor bende aklıma gelen bütün sureler dualar i okuyorum ve gündüz umudunda yine hep ağlıyor ne yapmalıyım
 • 2017-01-27 00:01 gulsum dinler Kızı m geceleri bazen uyku semesi ağlıyor ne yapmalıyım
 • 2017-01-26 01:51 leyla senel Benı yeni dogum yapitim .bebeyim hepı ağlıyoru neyapiyim
 • 2017-01-17 03:19 Aylana Özelden nasıl yazabilirim menekşe neyi varmış arkadasında aynı sorunu var??
 • 2017-01-11 18:55 suzan özer benim cocugum surekli hasta oluyor ve yemek yemez ne yapbilirim
 • 2017-01-09 16:29 Oğuzhan Ayetel kürsi çok zor ezberleyemiyorum yapasam zorlanırım derslerde
 • 2017-01-01 08:27 Süleyman Menekşe hanım öncelikle bir doktora görünün derim sizdeki belirtiler norolojik gibi görünüyor
 • 2016-12-27 15:05 serdar kaya bende dün öyle oldum titreme kusma oldu bugun dua okudum çok şükür iyim biraz daha hep nazar göz
 • 2016-12-26 06:59 Ilyas levnent Selamu aleykum 10 gundur uyuyamiyorum icimde surekli korkular var heran bisey olacak gibi ruya goruyorum yardimci olunuz
 • 2016-12-22 15:29 Menekşe Selamün aleyküm ben 20 yaşindayim, 2 gündür rahatsizim icimde bi korku var kafam dönüyo gibi oluyo bazen kafam agriyo midem bulaniyo titriyorum kalp atişim sık sık kuvetli şekilde carpinti yapiyo.. kötü seyler geliyo aklima duramiyorum nolur yardim edin caresi yok gibi cok buyuk korku var icimde kötü kötü rüyalar göruyorum yardim edin bu dualarin faydasi olurmu ?
 • 2016-12-22 15:13 Menekse Selamün aleyküm ben 20 yaşindayim, 2 gündür rahatsizim icimde bi korku var kafam dönüyo gibi oluyo bazen kafam agriyo midem bulaniyo titriyorum kalp atişim sık sık kuvetli şekilde carpinti yapiyo.. kötü seyler geliyo aklima duramiyorum nolur yardim edin caresi yok gibi cok buyuk korku var icimde kötü kötü rüyalar göruyorum yardim edin faydasi olurmu bu dualarin ?
 • 2016-12-16 14:19 Mehmet Ali Ben hayvanlarim icin okudum insalah nazar degmez ...
 • 2016-11-23 15:08 fatik hgdhadhdnhd Erzurum İl Sağlığı Bizim Çocuklar Nazar bitirmeleri geçti tavsiye ederim Bence siz de yapın
 • 2016-11-07 21:05 Osman uzun Bu nazar duasını zatıalileriniz için ben okumak istiyorum çünkü siz nazara Geliyorsunuz onun için sık sık üzerinize geliyorlar sevgilerimle
 • 2016-11-06 07:46 ben murat Slm ban murat benim kızım cok astadır bir dua okuyun
 • 2016-10-20 00:21 Nezahat İçimde ÇOK sıkıntı var bundan nasıl kurtulabilirim bide hiç işimiz rast gitmiyor bunun için ne yapabiliriz evde kötü bi enerji var
 • 2016-10-18 17:53 elmas çok ıyı ve guzel ve sevap
 • 2016-06-19 04:04 Adere_1453 kalici nazardan korunma maksadıyla yapabileceğimiz birşey yokmu.muska falan bilgisi olan varsa yapmam gerekeni yazabilirse dua ederim inş.
 • 2016-06-19 04:03 Adere_1453 kalici nazardan korunma maksadıyla yapabileceğimiz birşey yokmu.muska falan bilgisi olan varsa yapmam gerekeni yazabilirse dua ederim inş.
 • 2016-03-09 20:07 Cansu Çok güzel dualar amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin
 • 2016-03-01 01:19 Serkan Yemin ederimBu dualar olmasydı ben çoktan ölmüştür
 • 2016-01-25 14:39 erdal sari Bwnim uzerimde nazar var hep borclaniyorum isim hic rast gitmiyor son bir yildir
 • 2016-01-09 11:43 Pelin_istanbul SeLamınaleykum Kardeşlerim.. iStanbuldan Niyazi Hoca Var.. Tüm Dertlerinize Sıkıntılarınıza.. Yardimci oluyor.. Dinliyor Ve anlatiyor.. Bir sorununuz varsa arayın cekinmeden. derdinize derman
 • 2015-12-29 22:31 cebrail yiğit yaman Ben nerdeyse heraksam yatmadan okuyum icimi rahatlatirim
 • 2015-12-21 10:22 Sinem ece su başaran kobal Çok teşşekür ederim çok memnun kaldım gdfjdfjfs gdfjkjlkfa
 • 2015-11-28 23:48 Zeliha Benim eşim geceleri çok sayikliyor ne yapabilirim sürekli dua okuyorum sabahlara kadar uyumuyorum
 • 2015-11-12 17:39 Meryem betul berk Benim kocamdan ayirmaya calisiyorlar onada buyu yaptilar bahadir berk buyuden dolayi ismini yazmaktan zorlandim
 • 2015-11-08 02:53 hasan Cok saholun kucuk bi maksima okudum yasim 20 bunlari bilmiyodum maksim misil misil uyudu
 • 2015-10-15 21:43 Zihni yıldırım Teş ederim her şeyı bulabiliyoruz iyi çalışmalar boyle güzel şeyler insanlara kolaylık verıyor tebrık ediyorum saygılar sunuyorum
 • 2015-09-06 19:31 Kadir Kariksen Peki, bu yukardakilerini ben uyguladim nasil yapmam gerekiyorsa oyle yaptim,benim sorum...1 kere uygulayinca sadece 1kisi icinmi oluyor yoksa 1 den daha fazla kisi icin oluyormu Sorumu anlamamis olabilirsiniz ozur dilerjm ben yabanciyimda
 • 2015-08-11 00:40 erensude Çok güzel dualar her gün okuyorum çok iyi geliyor herkese tavsiye ederim
 • 2015-08-06 02:42 Rilana Tsk. Ona cok ihtiyacim vardi bugun musluman oldum ben
 • 2015-07-19 18:04 ersin vedat yorumlar siliniyor mu lütfen nolur silinsin yalvarırım size