Duası Suresi

Bereket Duası Karınca Duası

Genellikle ticarethanelerde asılı olarak bulundurulan karınca duasının gerçek adı bereket duasıdır. Halk arasında Bereket Duasının Karınca Duası olarak bilinme sebebi duanın hikâyesinde yer alan karıncadır. Rivayete göre hayvanlar ile konuşabilme özelliği bulunan Hz. Süleyman kıtlık olan bir dönemde yanına bir topluluk alarak şehir dışına yağmur duası etmeye gider. Yolda gördüğü bir karınca Hz. Süleyman’ın dikkatini çeker. Zavallı karınca sırt üstü yatmış ayakları havada çırpınıp dururken dua etmektedir. Bunu gören Hz. Süleyman karıncanın ettiği duayı duyunca gözleri yaşarır. Karınca ‘’ Rabbim bizleri sen var ettin ve senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız. Ya bizi helak edersin ya da bize su verirsin. Emirde fermanda senindir’’ demektedir. Az bir zaman sonra Cebrail’in getirdiği haber ile Hz. Süleyman sevinçten coşar ve ağlamaya başlar. Çünkü Cebrail kendisine karıncanın duasının kabul olduğunu bildirmiştir. Hz. Süleyman yanındaki topluluğa ‘’’Dönün, siz başka birinin duası sayesinde sulanacaksınız’’ der.

Rivayete göre kim karınca duasını beş farklı kâğıda yazıp bir tanesini üzerinde taşır diğer dört tanesini de işyerinin dört köşesine asar ise Allah o kişinin dükkânına kendi hazinesinden bereket ve rızık indirir. Hem de öylesine bereket indirir ki o yazıyı asan zat kendisi dahi hayretler içerisinde kalır. Dükkânına giren kimse alışveriş yapmadan dönmez. Allah o kişinin dükkânına karınca gibi müşteri verir. Ayrıca satılmayan bir malın üzerine 7 kez bereket duası okunduğunda mal çok kısa sürede satılır.

Bereket Duası (Karınca Duasının) Türkçe Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Karınca Duası (Bereket Duası) Türkçe Meali ( Anlamı )

Ey Cebrail’in ve Mikail’in, İsrafil’in ve Azrail’in, İbrahim’in ve İsmail’in, İshak’ın ve Yakub’un Rabbi, Ey bereketleri veren, Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Kuran-ı Kerim’i indiren Allah’ım. Kudret ve güç sadece yüce ve büyük olan sana aittir. Açıkça ortadadır ki Hak ve tek Melik olan senden başka ilah yoktur. Sadık ve emin olan Hz. Muhammed senin elçindir. Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey kaim ve diri olan, Ey ikram ve celal sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızık ile rızIklandırmanı diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi rabbim senin rahmetinle (Ashabı Kehfin isimleri) Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Bereket, Karınca Duasının Arapçası

Yorum Yaz

Yorumunuz:

Adınız:

 • 2018-06-28 15:27 Iisim Perşembe gününü anlamı meali manası sinirlerimize nasıl etki eder ¿
 • 2018-05-16 11:23 Sunay hasan allah tum muslumanlari kotulukten korusun herkeze helal kazanc nasip etsin amin
 • 2018-02-28 20:44 sevgunes aminnn allahm aminnnnnn aminnnnnnn aminnnnn isallah aminn
 • 2018-02-11 23:49 Ali aydin Hocam bana hazineyi getiren duayı okur musun bana yardım et zenginlestir beni havam birde para yağdırma duası oku
 • 2018-02-11 23:49 Ali aydin Hocam bana hazineyi getiren duayı okur musun bana yardım et zenginlestir beni havam birde para yağdırma duası oku
 • 2018-01-09 13:08 Merdan adı karınca duası ama içinde karıncadan hiç söz edilmiyor..
 • 2017-12-01 15:31 Ibrahim Arapca neden yok . Arapca okumasi zor diye diye millette ogrenme istegi bile birakmadiniz . Yaziklar olsun okumasi ogrenmesi zor diyenlere .
 • 2017-11-29 22:25 sevgunes amin allahm dualarm kabul eyl aminnñnnnnnnmmnmmnnnnnnnnnnnnnnnnn
 • 2017-11-24 21:36 Mahim Muradowa Çok bereketli dua Allah her kesin duasini kabul etsin Aminnnnn
 • 2017-11-23 16:23 sevgunes amin alam dualarm kabul eyl allammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
 • 2017-11-18 12:45 Tansee Allahim rizkimi ac yarab sensenden baska kimseye muhtac etme
 • 2017-11-07 23:43 Seher cıkla Çooooooooooooook ama çok güzel ve sevaptır. Hatta çoook faydalı bir Şey 😂😂😂
 • 2017-11-05 17:53 ezelsu allahim cani gonulden okuyonnarin nasibini acsin insallah 00359898854034
 • 2017-08-07 22:01 murat kahraman "Karınca duası" ya da "bereket duası" ismiyle şöhret bulan bu duanın metnini birçok iş yerinde bulabiliriz. Onu dükkanında baş köşeye asan bir esnafın iyi niyetinden şüphemiz yoksa da anlamını bilip bilmediğinden emin değiliz. Diyebiliriz ki çoğu kişi onun manasını bilmemekle beraber onunla teberrük etmekte ve hayırlı bir dua olduğuna dair en ufak bir şüphe ya da tereddüt duymamaktadır. Şimdi "karınca duası"yla alakalı aşağıya aktaracağımız hikaye ve resimde Arapçası görülen dua metninin çevirisi ile kimi sıkıntılı noktaları göstermeye çalışacağız. Öncelikle Hz. Süleyman efendimizle ilişkilendirilen olayı aktaralım: "Genellikle ticarethanelerde asılı olarak bulundurulan karınca duasının gerçek adı bereket duasıdır. Halk arasında Bereket Duasının Karınca Duası olarak bilinme sebebi duanın hikâyesinde yer alan karıncadır. Rivayete göre hayvanlar ile konuşabilme özelliği bulunan Hz. Süleyman kıtlık olan bir dönemde yanına bir topluluk alarak şehir dışına yağmur duası etmeye gider. Yolda gördüğü bir karınca Hz. Süleyman’ın dikkatini çeker. Zavallı karınca sırt üstü yatmış ayakları havada çırpınıp dururken dua etmektedir. Bunu gören Hz. Süleyman karıncanın ettiği duayı duyunca gözleri yaşarır. Karınca ‘’ Rabbim bizleri sen var ettin ve senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız. Ya bizi helak edersin ya da bize su verirsin. Emir de ferman da senindir’’ demektedir. Az bir zaman sonra Cebrail’in getirdiği haber ile Hz. Süleyman sevinçten coşar ve ağlamaya başlar. Çünkü Cebrail kendisine karıncanın duasının kabul olduğunu bildirmiştir. Hz. Süleyman yanındaki topluluğa ‘’’Dönün, siz başka birinin duası sayesinde sulanacaksınız’’ der." Bu tür rivayetlerin en büyük çıkmazı her hangi bir kaynak belirtmemesi ve bizde menkıbe edebiyatı çerçevesinde kendine genişçe yer bulmasıdır. Sormak istiyoruz: Acaba bunu aktaran kişi veya kişiler Hz. Süleyman'ın maiyetinde miydiler ki bu denli net ve ayrıntılı bir nakilde bulunabiliyorlar? Değilse bahsi geçen hadiseyi hangi kaynaktan ve o kaynak da hangi kaynaktan alıntı yapmıştır ve kendileri için ne tür bir dayanak ortaya koyabilmektedirler? Şimdi de duanın tercümesini sunalım: "Ey Cebrail’in ve Mikail’in, İsrafil’in ve Azrail’in, İbrahim’in ve İsmail’in, İshak’ın ve Yakub’un Rabbi, Ey bereketleri veren, Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Kuran-ı Kerim’i indiren Allah’ım. Kudret ve güç sadece yüce ve büyük olan sana aittir. Açıkça ortadadır ki Hak ve tek Melik olan senden başka ilah yoktur. Sadık ve emin olan Hz. Muhammed senin elçindir. Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey kaim ve diri olan, Ey ikram ve celal sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızık ile rızIklandırmanı diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi rabbim senin rahmetinle (Ashabı Kehfin isimleri) Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“ Görülüyor ki hem dolaylı, hem de doğrudan isimlerin vesile kılındığı bu dua, inanç esaslarımızdan olan "Allah'ın bize şah damarımızdan daha yakın olduğu" hükmüne ve "dua edersek bizi işitip bize icabet edecek kadar aramızda hiçbir mesafe bulunmadığı" hakikatine terstir. Ashab-ı Kehf’in değerli olduklarına şüphe yok ise de onların ismen zikredilmesi ve isimlerinin duanın son kısmını oluşturması ciddi bir tuhaflıktır. Zira mağaraya sığınan bu muhterem zatlar da Allah'a sığınmışlar ve ancak O'ndan yardım dilemişlerdir. Ayrıca tarihî bir çelişki de fark edilmektedir. Şöyle ki yukarıdaki hikayeyi Hz. Süleyman döneminde vuku bulmuş sayarsak onun ümmetine öğrettiği duada asırlar sonra doğacak olan “mağara arkadaşlarının” isminin yer alması garip ve garip olduğu kadar da tutarsızdır. Son olarak duanın önemini anlatan ibarelere ve buradaki abartılara işaret edelim: "Rivayete göre kim karınca duasını beş farklı kâğıda yazıp bir tanesini üzerinde taşır diğer dört tanesini de işyerinin dört köşesine asar ise Allah o kişinin dükkânına kendi hazinesinden bereket ve rızık indirir. Hem de öylesine bereket indirir ki o yazıyı asan zat kendisi dahi hayretler içerisinde kalır. Dükkânına giren kimse alışveriş yapmadan dönmez. Allah o kişinin dükkânına karınca gibi müşteri verir. Ayrıca satılmayan bir malın üzerine 7 kez bereket duası okunduğunda mal çok kısa sürede satılır." Ne yazık ki dua kitapları buna benzer formüllerle doludur. Kesin bir çözüm olarak sunulan bu manevî reçeteler, duanın hikmetini yok etmekte ve gerçekleşmesinin Allah'ın iznine bağlı olduğu gerçeğini adeta yok etmektedir. Dikkat edilirse ifadelerde o denli bir kesinlik vardır ki bunun aksinin düşünülmesi bile mümkün değildir. Söz gelimi "dükkânına giren kimse alışveriş yapmadan dönmez" veya "Allah o kişinin dükkânına karınca gibi müşteri verir" gibi yargılar "Allah adına bir işe olur vermek" anlamına gelebileceğinden oldukça risklidir ve aklı başında bir müslümanın bu tür kati cümlelerden kaçınması gerekir. Netice olarak belirtmek isteriz ki dua müminin silahıdır ve onsuz süreceği bir hayat onu Allah katında değersizleştirecektir. Onun dua kavramını doğru anlayıp yorumlayabilmesi için onun Kuran ve sünnet çerçevesindeki sahih anlamlarını öğrenmesi ve batıl bir itikada düşmek tehlikesine karşı bilinçlenmesi gerekir. Bu sayede doğru bir usulle edeceği duaların bereketi ile hiçbir surette ümitsizliğe düşmeyecek ve Allah’ın kudretini her zaman hayranlıkla karşılayacaktır.
 • 2017-08-02 14:22 emine özgenç Allah büyüktür kün feyekün ol der ve olur rabbim sen rızkımızı arttır
 • 2017-08-01 18:01 Nurgül Allah buyuktür elbet herkese bir kismet yazmistir sabredin kul allah herkesin yardimcisidir ona inanan kul olmayi onun yolundan ayrilmayin allahima el acip dua ettinde sana bir yol elbet gösterecektir......
 • 2017-08-01 17:16 Güzelcik Allah büyükdir Allah yolundan bizleri ayırma inşAllah
 • 2017-06-15 13:34 LACUGAVME LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHHHMMMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHHHMMMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHHHMMM
 • 2017-06-15 13:32 ERTUĞRUL ALP el arabi el arab selahattin eyyubi ertuğrul öldüye la tüh sezona girdi bi geldik teravi den sonra eve ertuğrulu kesiyolar tüh la gelmiyeydek dedik
 • 2017-05-31 08:57 Ekrem ekrem karınca duasının arapçasını niye kaldırdınız. arapçasını okuyorum.
 • 2017-03-03 20:11 Mustafa Alahim sen bizi hatalardan belyalardan koru sen biyuk sun apahim sen benim kismetimi ac bana doru yolu goster alahim sen bana yardimci ol borclarimi odeyimalahim sen buyuk sun
 • 2016-07-24 10:15 baş reis benimle sevgili olan varmıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı
 • 2016-07-01 06:27 Zülal zülal Arkadaslar deneyimini paylasmak isteyen yokmu? Benim yorumumu göndermiyorlar en az 50 karakter icermesi gerektigi söyleniyor bende bos bos yaziyorum isde
 • 2016-03-31 05:38 makbule köse Çok güzel bir dua çok etkili gerçekten okumadan geçmeyin evlere bereket getiriyor okumayı alışkanlık haline getirin
 • 2016-02-23 14:51 Arzuhan Eşim işini kaybetmişti ve ben de rahatsızlığımdan dolayı çalışamıyorum.Kopyalamayı bilmeden duayı evin tüm kapılarına ve eşimin konsoluna yazıp koydum.Kısa süre sonra işe girdi.O inanmazdı ama yaşadı.İnanmak çok önemli.
 • 2016-02-19 08:37 susmuş Karınca duasını o kadar çok seviyorum ki okumayı ağzımdan hiç düşmesin istiyorum
 • 2016-02-07 07:35 Тарлан Гараджаев Аллаhым! Сен ен боюксен. Сен бизлери емели салеh гулларындан еле, арзу мурадымыза чатдыр Яреббим!
 • 2015-12-29 23:42 Bir garip DUASINI HİKAYESİ MUHTEŞEM ANCAK BUNLARI KÂĞITLARA YAZIP DUVARLARA VEYA HERHANGİBİR YERE ASMAKTANSA KAFALARİMİZA YAZIP HERKESLERE OKUMAK VA ANLATMAKTIR ANLAMINI BİLMEDEN AŞMAK KENDİMİZİ VE BAŞKALARINI KANDİRMAKTİR
 • 2015-12-06 21:55 gulcan cok guzel bir duva okudum insalh kabule hecmistir amin
 • 2015-11-01 05:15 terane Öz herflerimizle yazib.evde ve üstümüzde gezdirmek olar?
 • 2015-09-30 00:00 ayguler alah razl olsun bu suvalari bizlere ulastlrdiniz icin isala duvalarimiz kabul olur